Έλληνες Βοηθοί Οπερατέρ: GFC Digital...

Σάββατο, 10 Ιουλίου 2010

GFC Digital...

Η αλλιώς..."Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Κινηματογράφου"...

Το «Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Κινηματογράφου» είναι ένα πολύπλευρο έργο συντήρησης, ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και διάδοσης - μέσω του διαδικτύου - σημαντικού αριθμού ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών της περιόδου 1950 - 2000.  
Αποτελεί πρωτοβουλία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου - το οποίο ανέλαβε την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησής του - και είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τη διεθνή πρακτική ψηφιακής διάσωσης του ευαίσθητου, στη φθορά του χρόνου, φωτοχημικού οπτικοακουστικού υλικού.
Η πραγματοποίησή του έγινε εφικτή ύστερα από την ένταξή του στο Μέτρο 1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και χάρη στη χρηματοδότησή του με το ποσό των € 1.150.000.
Με την ολοκλήρωσή του έργου - και χάρη στην αρχειοθέτηση, την τεκμηρίωση και την ηλεκτρονική αξιοποίηση 400 ωρών κινηματογραφικού υλικού - ένα σημαντικό σύνολο έργων του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος, δυσπρόσιτο με συμβατικές μεθόδους, προστατεύεται, αναδεικνύεται και γίνεται κτήμα του διεθνούς κοινού.


πηγή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου - Ψηφιακό Αρχείο