Έλληνες Βοηθοί Οπερατέρ: Αντιστοιχία φακών απο 35mm σε 16mm...

Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

Αντιστοιχία φακών απο 35mm σε 16mm...

Χρόνια τώρα διατηρείται μία σύγχηση σχετικά με το τι αντιστοιχία έχουν οι φακοί που έιναι φτιαγμένοι να καλύπτουν το φορμά του 35mm, με αυτούς που έιναι φτιαγμένοι για να καλύπτουν το φορμά του 16mm...
Στο παρακάτω link του cinematography.net είναι μαζεμένες κάποιες απαντήσεις, για τις πιο βασανιστικές ερωτήσεις!


http://cinematography.net/edited-pages/Super1635mmLenses.htm