Έλληνες Βοηθοί Οπερατέρ: Πότε θεωρείται έγκυρο ένα ιδιωτικό συμφωνητικό?

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Πότε θεωρείται έγκυρο ένα ιδιωτικό συμφωνητικό?

Επειδή συχνά δημιουργούνται παρανοήσεις και παρερμηνείες για το πότε θεωρείται έγκυρο ένα Ιδιωτικό Συμφωνητικό, παρακαλούμε τους συναδέλφους να διαβάσουν το ενημερωτικό σημείωμα εδώ. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της Ένωσης.


πηγή : http://greekfilmtechnicianselectricgrip.blogspot.com