Έλληνες Βοηθοί Οπερατέρ: Ιουνίου 2010

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Ανακοίνωση της Ε.Τ.Ε.Κ.Τ προς τις εταιρείες


Κύριοι,
Σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών μας που αφορούσαν στο νομικό πλαίσιο που
διέπει το εργασιακό καθεστώς των τεχνικών του οπτικοακουστικού χώρου, σας
γνωστοποιούμε λίστα μελών μας του κλάδου Φωτογραφίας και του κλάδου Ηλεκτρολόγων, οι
οποίοι αρνούνται να συνεχίσουν να εργάζονται, εάν δεν τηρούνται αυτά που απορρέουν από
τους νόμους και τη Σ.Σ.Ε. της ΕΤΕΚΤ-OT:


Ολόκληρο το κείμενο...

Ανακοίνωση Κλάδου Βοηθών Οπερατέρ

Αθήνα, Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010
AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ