Έλληνες Βοηθοί Οπερατέρ: ...βασισμένο σε πραγματικές καταστάσεις!!