Έλληνες Βοηθοί Οπερατέρ: Ένα γυρισματάκι με αυτοκίνητο είπατε?