Έλληνες Βοηθοί Οπερατέρ: Focus pulling και με ένα πόδι!