Έλληνες Βοηθοί Οπερατέρ: Νέα συλλογική σύμβαση εργασίας